GDPR

Zakon GDPR

Spoštovani partnerji in uporabniki,
S prihajajočo novo direktivo Evropske Unije (GDPR), ki bo nadomestila veljavne zakone o varstvu podatkov uporabnikov naših storitev in nastopi veljavo dne 25. maja 2018, smo v potovalni agenciji Morje možnosti, specializirani za križarjenja, pripravili izjavo o ključnih informacijah za to področje, najdete jih na povezavi: Smernice in določila o varstvu osebnih podatkov.

Smernice in določila o varovanju osebnih podatkov podrobneje pojasnjujejo proces pridobivanja, hrambe in uporabe osebnih podatkov uporabnikov, z namenom posredovanja pri rezervacijah križarjenj in z njimi povezanih storitev za potnike ter obveščanja
o križarjenjih v našem podjetju. 
Smernice in določila opredeljujejo naše obveznosti, ravnanje in skrb za podatke.

V vseh naših sporočilih in obvestilih boste v bodoče prejemali tudi obvestilo o povezavi do smernic in določil glede varstva podatkov in z nadaljnjo uporabo naših spletnih mest potrdili, da se z njimi strinjate.

V kolikor bi imeli v zvezi s tem dodatna vprašanja ali komentarje, vas vabimo, da nam pišete na naš kontaktni e-naslov: booking@krizarjenja-b2b.com.

S spoštovanjem in lepimi pozdravi,
Vaš tim Morje možnosti

SMERNICE IN DOLOČILA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (GDPR) 

Spoštovani uporabniki, V nadaljevanju, skladno z novo direktivo EU GDPR (General Data Protection Regulation), podajamo osnovne informacije, pojasnila in smernice za uporabnike storitev podjetja Morje možnosti d.o.o., s sedežem na Resljeva c. 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija in poslovnimi prostori na naslovu Tehnološki park 21, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, kot jih narekuje direktiva EU in ki zadevajo ter urejajo področje varstva in upravljanja podatkov uporabnikov ter pošiljanja sporočil, s katerimi podjetje obvešča in ponuja svoje storitve partnerjem, tj. turističnim podjetjem in potnikom.

1. OPREDELITVE
Podjetje Morje možnosti d. o. o. nastopa na slovenskem tržišču kot posrednik pri prodaji križarjenj, ki jih organizirajo ladijske družbe, ki kot samostojni pravni subjekti ponujajo križarjenja kot lasten turistični produkt ter kot ponudnik sestavljenih turističnih storitev, katerih del so tudi križarjenja oziroma ogledi ladij tujih ladijskih družb – v tem primeru nastopa kot organizator potovanja. Za potrditev rezervacije križarjenja ali takšnega sestavljenega aranžmaja uporablja podjetje osnovne podatke o potnikih, ki so potrebni za uspešno rezervacijo. Opredeljuje jih člen 2. teh smernic. Te smernice in določila glede varstva osebnih podatkov so del pogodbe med posrednikom križarjenja oziroma turističnih storitev, ki vključujejo tudi križarjenje (to je lahko podjetje Morje možnosti ali drugi posrednik križarjenj v Sloveniji) ter potnikom, ki koristi storitve, vključno z splošnimi pogoji poslovanja, ki se upoštevajo skupaj s pogodbo o potovanju. Če ni v teh določilih določeno drugače, ostajajo pravila in pogoji v pogodbi o potovanju med podjetjem Morje možnosti in drugim turističnim podjetjem, ki je potniku prodalo izbrano križarjenje ali turistični aranžma, ki vključuje križarjenje, nespremenjeni in imajo polno veljavo. Če pride do neskladnosti med temi določili in pogodbo o potovanju, veljajo pogoji teh določil.

2. OSEBNI PODATKI POTNIKOV
Podjetje Morje možnosti zbira, hrani in uporablja osebne podatke potnikov izključno za namen posredovanja pri prodaji turističnih aranžmajev, ki vključujejo križarjenja ali obiske ladij in obveščanja potnikov o križarjenjih: a. Za rezervacije križarjenj pri ladijskih družbah uporablja podjetje naslednje podatke: ime, priimek, naslov (le, če potnik oddaja prijavo na križarjenje pri podjetju Morje možnosti), kontaktni telefon ali e-mail, rojstne podatke (datum, leto). Podatke podjetje hrani v lastnih evidencah in jih računalniško ne obdeluje. Rojstne podatke uporablja podjetje zgolj z namenom posredovanja ladijski družbi, ki organizira križarjenje in so potrebni za varno vkrcanje, izkrcanje in varnost potnikov na samem potovanju. Podjetje te podatke hrani v svojih evidencah in jih ne obdeluje. b. Za namen obveščanja o ponudbah, o morebitni rezervaciji oziroma če je ta potrjena, o izbranem križarjenju z elektronsko pošto ali preko telefona podjetje hrani podatke: elektronska pošta in/ali kontaktni telefon. Podatke podjetje hrani v lastnih evidencah in jih računalniško ne obdeluje. Uporablja jih za obveščanje o poteku rezervacije oziroma za sporočanje potrebnih informacij o izbranem križarjenju za potnika, za pošiljanje navodil o odhodu, potovalnih dokumentov in drugih informativnih sporočil za potnika. c. Za namen obveščanja o ponudbah, akcijah, ugodnostih in popustih podjetje hrani podatke: ime potnika, elektronska pošta in/ali kontaktni telefon. Podatke podjetje hrani v lastnih evidencah in jih uporablja zgolj za obveščanje o ponudbi križarjenj, o posebnih akcijah in ugodnostih za potnike, o vsebini križarjenj, aktivnostih podjetja, ki zadevajo križarjenja in morebitnih spremembah v razpisanih križarjenjih (program, vsebina, itinerarji) ter ponudbi križarjenj s strani ladijskih družb. Osebne podatke zbiramo s soglasjem pozameznikov v obliki elektronske pošte, s katero potnik posreduje svoje podatke oziroma s posebnimi anketami o zadovoljstvu uporabnikov, s katerimi potniki dajo soglasje za obveščanje, kot jo opredeljuje točka 2c teh določil. Ankete hranimo skupaj z njihovo vsebino v poslovnih prostorih podjetja na tiskanih obrazcih, ki so pridobljeni in izpolnjeni s strani potnikov. Namen obveščanja je zgolj informativen. Podatke podjetje ne obdeluje za druge namene. Osebni podatki se hranijo v naslednjih oddelkih podjetja: prodaja/booking.

3. TRŽNO KOMUNICIRANJE
Morje možnosti hrani in obdeluje osebne podatke le v obliki elektronskih naslovov, z namenom ohranjanja stika s potniki, obveščanja potnikov o ponudbi križarjenj, o posebnih akcijah in ugodnostih za potnike, o vsebini križarjenj, aktivnostih podjetja, ki zadevajo križarjenja in morebitnih spremembah v razpisanih križarjenjih (program, vsebina, itinerarji) ter ponudbi križarjenj s strani ladijskih družb. Tovrstna sporočila so informativne narave in imajo namen pospeševanja prodaje in ciljne vsebinske ponudbe križarjenj potnikom. Podjetje potnike informira z informacijami na svoji spletni strani www.krizarjenja-b2b.com in z elektronskimi sporočili (e-mailingi), v povprečju 3- do 4-krat mesečno. Podatkov se ne obdeluje. Skladno z uporabo programa za pošiljanje tovrstnih obvestil in sporočil podjetje uporablja računalniško aplikacijo, s katero se zabeleži le odstotek prejetih oziroma prebranih e-sporočil. Na osnovi teh podatkov podjetje zgolj ocenjuje interes potnikov za posamezna križarjenja in vsebino svoje ponudbe prilagaja temu interesu. Avtomatiziranega zbiranja podatkov o potnikov podjetje ne izvaja.

4. VARSTVO PODATKOV IN IZBRIS
Podjetje Morje možnosti varuje osebne podatke, opredeljene v točki 2. teh določil s skrbnostjo dobrega gospodarja in podatke hrani na način, da se prepreči kakršna koli možnost izgube, zlorabe, nepooblaščenega dostopa ali razkritja. Osebne podatke obravnava na način, ki zagotavlja zaupnost in varnost osebnih podatkov. Evidenca (zbirka) podatkov se hrani v podjetju in se posreduje izven teritorija države Slovenije zgolj po elektronski pošti na znanega naslovnika pri ladijskih družbi, ki je zadolžen za sprejemanje rezervacij križarjenj. Osebne podatke posameznika hrani podjetje skupaj z drugimi računovodskimi listinami in dokumenti skladno z zakonskimi roki, podatke potnikov za obveščanje (elektronski naslov) pa hranimo v podjetju do preklica soglasja posameznika za obveščanje. Po preklicu soglasja posameznika je lahko elektronski (preko aplikacije) ali preko e-sporočila – v tem primeru se podatki o uporabniku trajno izbrišejo, v elektronski aplikaciji pa je zabeležen datum odjave oziroma preklica soglasja. V kolikor bi prenehali, v teh določilih opisani razlogi, zaradi katerih se hranijo osebni podatki (elektronski naslov, telefon), bodo podatki nemudoma izbrisani. Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih se hranijo v računalniški aplikaciji in jih podjetje ne uporablja.

5. VPOGLED V PODATKE POTNIKOV
Uporabnik storitev obveščanja ali potovanja lahko v vsakem trenutku zahteva vpogled, popravek, spremembo ali popoln izbris njegovih podatkov, to pa ne vpliva na veljavnost obdelave, ki se je s strani podjetja izvajala do spremembe ali preklica hrambe podatkov (ime, elektronski naslov). V kolikor bi zaradi tehnološke napake posameznik po pomoti prejel sporočilo podjetja, ki se nanaša na obveščanje (in ne na obdelavo podatkov), bo uporabnik prejel vse informacije v zvezi s tem na sedežu podjetja.

6. VARSTVO PODATKOV NA PLAČILNIH KARTICAH
Podjetje na željo potnikov, ki opravljajo rezervacije križarjenj in z njim povezanih storitev neposredno pri podjetju, sprejema in obravnava tudi informacije o plačilnih karticah. Podjetje zagotavlja skladnost obravnavanja tovrstnih podatkov z zahtevami, kriteriji skladnosti in postopki preverjanja, ki so določeni v standardih o varstvu podatkov na področju plačilnih kartic oziroma plačilnega prometa s plačilnimi karticami.

7. PRAVICE UPORABNIKOV
Vsak potnik ali uporabnik storitev podjetja lahko od podjetja Morje možnosti zahteva pojasnilo glede uporabe osebnih podatkov oziroma v kolikor meni, da podjetje podatkov ne bi smelo uporabiti. Ker podjetje zbira osebne podatke zgolj in samo za namen obveščanja in posredovanja ponudb križarjenj, pravice uporabnikov v nobenem primeru ne bodo kršene.
Če uporabnik meni, da so mu bile kršene pravice, je za ta vprašanja pristojna nadzorna služba Republike Slovenije.

8. IZJAVA PODJETJA
Morje možnosti hrani pridobljene podatke o potnikih z namenom izvajanja svoje dejavnosti in prvenstveno za zagotavljanje ustreznih rezervacij križarjenj za potnike. Podatke o potnikih potrebuje ladjar (organizator križarjenja) za to, da lahko potnikom na križarjenju nudi maksimalno varnost. Za podatke, ki jih je podjetje pridobilo od uporabnikov s soglasjem za obveščanje (preko e-pošte, preko e-aplikacije za obveščanje podjetja ali preko anket), se za obveščanje uporabljata le ime in elektronski naslov prejemnika, s prijaznim namenom obveščanja in prodaje križarjenj. Vsi podatki o uporabnikih storitev podjetja so skrbno hranjeni in jih podjetje obravnava z diskretnostjo ter jih ščiti z največjo odgovornostjo.

Uporabnikom storitev in potnikom ter partnerjem želimo še naprej prijetna potovanja v organizaciji našega podjetja Morje možnosti.

S spoštovanjem.
Ljubljana, v aprilu 2018

Kontaktni podatki: Morje možnosti d. o. o.
Tehnološki park 21, stavba D,
Ljubljana e: booking@krizarjenja-b2b.com /
t: 08 384 30 20, 08 384 30 21  

 

Skupinski odhodi    Poglej vse
RAZVAJANJA NA KROVU    Poglej vse